ท่านจะมีส่วนช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างไรบ้าง ?

ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆในมูลนิธิธารพระพรใหม่  ผ่านหลายช่องทาง โดยการสนับสนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

มอบทุนการศึกษา

การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเพราะการศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ทำให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

เครื่องอุปโภค บริโภค

การสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวัน   รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

วางกล่องบริจาค

ท่านสามารถมีส่วนในการสนับสนุนมูลนิธิโดยการอนุญาตให้เราได้วางกล่องในสถานประกอบการของท่านหรือแนะนำสถานที่ในการวางกล่องบริจาค ซึ่งการวางกล่องบริจาคเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดหาทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเด็กๆ

ของใช้มือสอง

 สนับสนุนผ่านการบริจาคของมือสองทุกอย่างทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า  รองเท้า  สมุด – หนังสือเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เป็นต้น

ปันรัก ปันสุข ปันอิ่ม

สนับสนุนผ่านการเลี้ยงอาหาร   การทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเด็กๆ ให้เด็กที่บ้านธารพระพรใหม่ได้รับความรัก ความสุขและความอิ่มท้อง

ช่องทางการบริจาคเพิ่มเติม

เช็คธนาคารหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย มูลนิธิธารพระพรใหม่ (ขีดคร่อม)

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : มูลนิธิธารพระพรใหม่

ธนาคารกรุงเทพ สาขา แม่สรวย – เชียงราย หมายเลขบัญชี 511- 0 – 60672 – 9