ซ้อมเพลงชีวิตคริสเตียน

ซ้อมร้องเพลงชีวิตคริสเตียน

บทเพลงแห่งชีวิต สามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราให้แช่มชื่นขึ้นมาได้ บ้านธารพระพรใหม่มีความตั้งใจที่จะปลูกฝังเด็กๆของเราให้ใกล้ชิดพระเจ้าผ่านบทเพลง ดังนั้น เราจึงได้จัดกิจกรรมสอนเด็กๆให้ร้องเพลงชีวิตคริสเตียน  ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีความหมายเล็งไปถึงพระลักษณะของพระเจ้าในแง่มุมต่างๆครับ

ซ้อมร้องเพลงชีวิตคริสเตียน
ซ้อมร้องเพลงชีวิตคริสเตียน
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
ซ้อมร้องเพลงชีวิตคริสเตียน
ซ้อมร้องเพลงชีวิตคริสเตียน
ซ้อมร้องเพลงชีวิตคริสเตียน