กีฬาอิมมานูเอล แม่สรวย

กีฬาอิมมานูเอล ภาคแม่สรวย

ทีมนักฟุตบอลเยาวชนของบ้านธารพระพรใหม่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนอิมมานูเอล  ภาคแม่สรวย จ.เชียงใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง โดยในการแข่งขันครั้งนี้ เด็กๆได้รับรางวัลที่ 1 และที่ 3 นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีให้กับทุกคนของบ้านธารพระพรใหม่ครับ

 
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล
การแข่งขันกีฬาอิมมานูเอล