ช่องทางการบริจาค:ท่านจะช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างไร ?  

         ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆในมูลนิธิธารพระพรใหม่ ได้ผ่านหลายช่องทาง โดยการสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็น เนื่องจากมูลนิธิธารพระพรใหม่ ให้การอุปการะเด็ก เด็กกำพร้า เด็กยากจนและด้อยโอกาส ฉะนั้นสิ่งที่ทางมูลนิธิฯต้องการการสนับสนุนคือ ปัจจัยจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต 

ปัจจัยพื้นฐานจำเป็น 

 

 มอบทุนการศึกษา

 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเพราะการศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาทำให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  

 

 

 

เครื่องอุปโภค บริโภค

 การสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค - บริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวันรวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

   

 

 

วางกล่องบริจาค 

 การสนับสนุนมูลนิธิโดยการอนุญาตให้เราได้วางกล่องในสถานประกอบการของท่านหรือแนะนำสถานที่ ในการวางกล่องบริจาคซึ่งการวางกล่องบริจาคเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเด็กๆ

 

 

 

 

ของใช้มือสอง    

 สนับสนุนผ่านการบริจาคของมือสองทุกอย่างทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า  รองเท้า  สมุด - หนังสือเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าและเสียแล้ว

                                     

                                       

 ปันรัก ปันสุข ปันอิ่ม

     สนับสนุนผ่านการเลี้ยงอาหารน้องๆ เด็กๆ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับน้องๆ เด็กๆ ให้น้องได้รับความรัก ความสุขและความอิ่ม

 

 ช่องทางการบริจาคเพิ่มเติม

     - เช็คธนาคารหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมูลนิธิธารพระพรใหม่ ขีดคร่อม

     - โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : มูลนิธิธารพระพรใหม่               

     -  ธนาคารกรุงเทพ สาขา แม่สรวย - เชียงราย  หมายเลขบัญชี 511- 0 – 60672 - 9